ગુજરાત સરકારની વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે માહીતી આપતું વોટ્સપ ગ્રુપમાં જોડવા માટે ની લિંક

નમસ્કાર મિત્રો 


જુદી જુદી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી  કરતા ગુજરાત ના યુવાનોને  ગુજરાત સરકારની પરીક્ષા માટે  પરીક્ષા લક્ષી માહિતી તેમજ જે તે પરીક્ષા ને અનુરૂપ સટ્ડી મટીરિયલ મળી રહે તે માટે JOBGUJ ટીમ દ્વારા અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવેલ છે, 
જેમાં પરીક્ષામાટે ઉપયોગી real માહિતી મળશે 

નોંધ:-  બધા ગ્રુપ માં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવશે તો એક વ્યક્તિએ કોંઈપણ એક ગ્રુપમાં જ જોઈન્ટ થવું તેમજ ગ્રુપ નું નામ કે ગ્રુપ નું icon change કરવું નહીં.

આ ગ્રુપ માં જોબ્સ નોટીફીકેશન મુકવા વાળા ભાયોએ જોઈન્ટ થવું નહિ

>> સરકારી નોકરી ની માહિતી મેળવવા માટે તમારી કોલેજ નું ગ્રુપ બનાવી +91 7698521672 નંબર તે ગ્રુપમાં એડ કરો.

>> જો કોઈ ગ્રુપ ફૂલ હોય તો નિચે કોમેન્ટ બોક્સમાં ગ્રુપ નું નામ લખી અમને જણાવવા નો પ્રયત્ન કરવો  જેથી નવું ગ્રુપ ઉમેરી શકાઈ 

જોઈન થયાં બાદ આ લીંક ગુજરાત ના બધા બેરોજગાર યુવાનો સુધી પહોચાડો (આભાર)
કોઈપણ ગ્રુપ ફુલ હોયતો અમોને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.     Thanks.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog